trang chủ tin tức Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng được tin tưởng nhất

Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng được tin tưởng nhất

Dưới đây là Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng an toàn nhất do trang Topspeed bầu chọn.

Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng an toàn nhất- Ảnh 1.

1. Mazda 3 2020.

Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng an toàn nhất- Ảnh 2.

2. Ford Fusion 2020.

Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng an toàn nhất- Ảnh 3.

3. Nissan Altima 2020.

Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng an toàn nhất- Ảnh 4.

4. Honda Fit 2017.

Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng an toàn nhất- Ảnh 5.

5. Volkswagen Golf 2017.

Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng an toàn nhất- Ảnh 6.

6. Toyota Corolla 2015.

 
 
 
Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng an toàn nhất- Ảnh 7.

7. Toyota Camry 2014.

Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng an toàn nhất- Ảnh 8.

8. Chevrolet Malibu 2013.

Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng an toàn nhất- Ảnh 9.

9. Hyundai Elantra 2013.

Top 10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng an toàn nhất- Ảnh 10.

10. Ford Focus 2014.

(Theo xe.baogiaothong.vn)

xe mới về

Độ Vân Auto